bgbg
swoosh

 

Bier bestaat voornamelijk uit natuurlijke ingrediënten en AB InBev pleit daarom voor een effectief gebruik van natuurlijke bronnen. We streven er naar zo efficiënt mogelijk te zijn in het gebruik van grondstoffen en onze impact op de aarde zo min mogelijk te maken om hiermee de planeet in goede staat te behouden voor toekomstige generaties.

Water

Wij focussen ons op een zo groot mogelijke waterbesparing in al onze ondernemingen. Het water dat gebruikt wordt, wordt merendeels weer gefilterd en hergebruikt in andere productieprocessen. Daarnaast werken wij samen met onze leveranciers om onze watertoevoer zo verantwoord mogelijk te maken op lange termijn. Tevens hebben wij waterbesparende apparatuur geplaatst in al onze brouwerijen. Ook binnenshuis wordt er veel gedaan om watergebruik te reduceren en te promoten onder onze medewerkers. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse viering van de World Environmental Day in al onze ondernemingen wereldwijd. Het thema van 2011 was 'waterbesparing' en meerdere activiteiten hebben die dag plaatsgevonden. World Environment Day is een jaarlijks terugkerend evenement waar we op één dag extra aandacht vragen voor het milieu.

Energie

Een ander punt in onze milieudoelstelling is het verminderen van het energieverbruik in al onze ondernemingen. Wereldwijd zijn we continu bezig met het ontwikkelen van nieuwe manieren om zo effectief en efficiënt mogelijk te worden in het gebruik van energie. Wij werken actief aan de verminderen van de CO2 uitstoot in onze productieprocessen en blijven op de hoogte van nieuwe trends op dit gebied. 

Recyclen

​Wij hebben agressieve milieudoelstellingen geformuleerd, waaronder recyclage van vast afval. Voorbeelden hiervan variëren van het recyclen van al het bedrukte papier materiaal tot recyclebare koffiebekers. 

 

​Environmental Goals 2017

Om onze vooruitgang ten opzichte van verschillende ernstige problemen die van materieel belang zijn voor onze bedrijfsprestaties te helpen in kaart te brengen en verder ons engagement aan te tonen om milieu- uitdagingen binnen en buiten de muren van onze brouwerijen aan te pakken, hebben we in 2012 acht ambitieuze wereldwijde milieudoelstellingen vastgelegd die we tegen 2017 willen realiseren. 
Anheuser-Busch InBev © 2018