bgbg
swoosh

PRIVACY & COOKIEPOLICY

 
Deze privacy policy is ontworpen om u in te lichten over de informatie die:
 
-Naam: inbev nederland nv
 
-Adres: ceresstraat 1, postbus 3212, 4800 ma breda
 
-Telefoonnummer: +31(0)76 525 2424
 
-E-mail adres: [email protected]
 
-KVK-nummer: 20080399
 
-BTW-nummer: nl001337944b01,
 
Ten behoeve van haar biermerken (“ab inbev”) verzamelt door middel van de websites waarop deze policy kan worden teruggevonden, de reden waarom we dergelijke informatie verzamelen en hoe we de informatie behandelen die u ons verstrekt en informatie die we van u vernemen ingevolge uw bezoek aan onze websites. Uw gebruik van deze website impliceert uw aanvaarding van deze privacy policy. Indien u niet akkoord gaat met onze privacy policy, gelieve dan deze websites niet te gebruiken.

Persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen op twee manieren persoonlijke informatie over onze gebruikers:

    • door de registratie en de verzending van informatie die u ingeeft op bepaalde pagina’s op de website; en/of
    • door geautomatiseerde middelen, meer in het bijzonder door cookies. Voor meer informatie over cookies, zie hieronder.
 

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, hoeft u in beginsel enkel uw naam, geslacht en e-mail adres te verstrekken. Het staat u vrij om meer informatie te verstrekken, waaronder  geboortedatum of leeftijd, adres, mobiel of ander telefoonnummer, of andere persoonlijke informatie of contactinformatie. We kunnen ook vragen naar uw opmerkingen, suggesties, of andere informatie met betrekking tot onze websites, onze producten of diensten, of ons bedrijf. Andere specifieke types van informatie die kunnen worden gevraagd omvatten gegevens in verband met wedstrijden, sweepstakes, of andere promotie-aanbiedingen of andere marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, video- of audio-materiaal.

Social media plugins

Deze websites gebruikt social media plugins. Zelf zonder een gebruiker te zijn van deze social media sites, wordt uw IP-adres doorgestuurd naar de servers van de social media bedrijven.

Het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door de websites die u bezoekt op uw computer worden geplaatst. Deze worden vaak gebruikt om websites te laten werken, of om ze efficiënter te laten werken, evenals om informatie te verstrekken aan de eigenaars van de website.

Deze websites gebruiken cookies om te onthouden dat u de leeftijdscontrole hebt bevestigd, en om uw gebruik van de site via Google Analytics te analyseren. U kunt alle cookies van deze websites verwijderen en blokkeren, maar delen van de websites zullen dan mogelijk niet werken. Indien u niet wenst dat cookies worden gebruikt, gelieve onze websites dan niet te gebruiken, aangezien deze niet kunnen worden geweigerd zonder de werking van de websites te verhinderen.

 

Type Cookie Naam Doel Meer informatie
Permanent

"agecheck_age" geplaatst door ab-inbev.nl

De agecheck-cookie zorgt dat alleen bezoekers ouder dan 18 jaar toegang krijgen tot de website, op basis van de door de bezoeker opgegeven geboortedatum.

Cookie vervalt na één jaar

Permanent "language" geplaatst door ab-inbev.nl

De language-cookie onthoudt de taalkeuze van een bezoeker.

Cookie vervalt na twee jaar
Tijdelijk "PHPSESSID"
geplaatst door ab-inbev.nl

De session-id cookie maakt het mogelijk om het gebruik van de website door een bezoeker te koppelen aan eerdere acties van deze bezoeker gedurende hetzelfde bezoek. Bijv. gekozen instellingen, items in de winkelwagen, zoekopdrachten, loginstatus, etc.

Cookie vervalt wanneer de webbrowser wordt afgesloten (sessie). 
Permanent "_utm*"
Google Analytics
geplaatst door ab-inbev.nl

Google Analytics gebruikt deze cookies om ons te helpen analyseren hoe u deze website gebruikt. We gebruiken de informatie om verslagen op te stellen en om ons te helpen om de website te verbeteren. De cookies verzamelen op anonieme wijze informatie, met inbegrip van het aantal bezoekers aan de website, vanaf waar bezoekers op de site terecht komen en de pagina’s die zij hebben bezocht. Voor een privacy-overzicht bij Google, gelieve hier te klikken.

Deze cookies vervallen na maximaal 2 jaar. 
Tijdelijk “New Relic” New Relic is een monitoring tool voor de technische staat van de servers Deze cookie vervalt na maximaal 10 jaar.
Permanent “AddThis”

Deze wordt gebruikt op blog posts en nieuwsberichten om gebruikers in staat te stellen om de content via hun eigen sociale media kanalen te delen. 

 
Permanent "agecheck_age" geplaatst door jupiler.nl

De agecheck-cookie zorgt dat alleen bezoekers ouder dan 18 jaar toegang krijgen tot de website, op basis van de door de bezoeker opgegeven geboortedatum.

Cookie vervalt na één jaar
Permanent "language" geplaatst door jupiler.nl

De language-cookie onthoudt de taalkeuze van een bezoeker.

Cookie vervalt na twee jaar
Tijdelijk
"PHPSESSID"
geplaatst door jupiler.nl

De session-id cookie maakt het mogelijk om het gebruik van de website door een bezoeker te koppelen aan eerdere acties van deze bezoeker gedurende hetzelfde bezoek. Bijv. gekozen instellingen, items in de winkelwagen, zoekopdrachten, loginstatus, etc.

Cookie vervalt wanneer de webbrowser wordt afgesloten (sessie).
Permanent
"_utm*"
Google Analytics
geplaatst door jupiler.nl

Google Analytics gebruikt deze cookies om ons te helpen analyseren hoe u deze website gebruikt. We gebruiken de informatie om verslagen op te stellen en om ons te helpen om de website te verbeteren. De cookies verzamelen op anonieme wijze informatie, met inbegrip van het aantal bezoekers aan de website, vanaf waar bezoekers op de site terecht komen en de pagina’s die zij hebben bezocht. Voor een privacy-overzicht bij Google, gelieve hier te klikken.

Deze cookies vervallen na maximaal 2 jaar. 
Permanent
YouTube
geplaatst door
youtube.com

Met deze cookie bewaart YouTube de voorkeuren van een bezoeker t.b.v. het afspelen van video's. YouTube bewaart geen informatie die te herleiden is naar individuele personen.

Deze cookie vervalt na maximaal 10 jaar.
Permanent “Optimizely”

Testing om de bruikbaarheid van onze website te optimaliseren. De cookie identificeert groepen gebruikers voor iedere variatie van de test en bepaalt de resultaten op bases van het gedrag van iedere groep. De cookie verzamelt geaggregeerde informatie over het aantal bezoekers, bekeken pagina’s en sessies

 
Permanent “Crazy Egg” Het bijhouden van scroling en klikgedrag van onze website. De cookie kent geen specifieke ID toe maar telt wel het totale aantal bezoekers.  
Permanent “Facebook connect”

Functionaliteitscookie die ervoor zorgt dat de Facebook kan worden gedeeld binnen onze website. Indien u op facebook knop klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door Facebook. Leest u de privacyverklaring van Facebook hoe deze met uw persoonsgegevens omgaat.

 
Permanent “New Relic”

New Relic is een monitoring tool voor de technische staat van de servers

 
Tijdelijk "BIGipServerPOOL" geplaatst door leffe.com Bijhouden van het IP - adres en de server port van de connectie van de gebruiker. Cookie vervalt wanneer de webbrowser wordt afgesloten (sessie)
Tijdelijk "_cfduid" Cloudflare geplaatst door leffe.com

Deze cookie wordt gebruikt om security beperkingen gebaseerd op het IP adres te overschrijven als de gebruiker reeds aanvaard is als betrouwbaar.

Cookie vervalt na één jaar
Tijdelijk "_ga " Google Analytics geplaatst door leffe.com  bijhouden van statistieken. Bijhouden van hoe de Gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google. Cookie vervalt na twee jaar
Tijdelijk "_gat" Google Analytics geplaatst door leffe.com Limiteert het bijhouden van data. Cookie vervalt na 10 minuten
Tijdelijk "age" geplaatst door leffe.com

Bijhouden van de reeds ingevulde leeftijd van de bezoeker.

Cookie vervalt na één jaar
Tijdelijk "has_js" geplaatst door leffe.com Detecteren of de Javascript is ingeschakeld door de gebruiker. Als dit niet het geval is zal de website niet meer werken. Cookie vervalt wanneer de webbrowser wordt afgesloten (sessie)
Tijdelijk "splash_passed" geplaatst door leffe.com

Bijhouden of de gebruiker reeds zijn taal en leeftijd heeft ingegeven.

Cookie vervalt na één jaar
Tijdelijk "user_lang" geplaatst door leffe.com Bijhouden welke taal de gebruiker heeft ingegeven bij zijn eerste bezoek aan de website. Cookie vervalt na één jaar

 

 

De meeste webbrowsers laten een zekere controle over de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Om meer te vernemen over cookies, met inbegrip van welke cookies werden ingesteld en hoe ze te beheren en verwijderen, gelieve www.allaboutcookies.org te willen bezoeken.

Gebruik van persoonsgegevens

We gebruiken de persoonsgegevens die u ingeeft of die we verzamelen:

  • om uw rechtstreekse verzoeken te beantwoorden, zoals aangegeven toen we uw informatie verzamelden of zoals op een andere manier aan u beschreven voorafgaandelijk aan het gebruik van uw informatie;

  • om uw deelname aan wedstrijden, sweepstakes, andere promotionele aanbiedingen of andere marketing activiteiten te beheren;

  • om de wensen van u en onze verbruikers in het algemeen beter te begrijpen;

  • en voor andere legitieme zakelijke doeleinden, met inbegrip van het van tijd tot tijd verzenden van actuele mailings of andere marketinginformatie over onze merken en onze vennootschappen waarvan we denken dat u erin geïnteresseerd bent, via e-mail/post/SMS-berichten (indien u ons de toelating daarvoor hebt gegeven op het ogenblik dat u zich bij ons hebt geregistreerd.

We kunnen de informatie die u ingeeft combineren met andere persoonsgegevens die we over u hebben verkregen van andere bronnen, inclusief indien u ons informatie hebt bezorgd op andere plaatsen of via een ander medium, zoals op andere websites onder ons beheer.

Informatie die we passief traceren, inclusief door middel van cookies, wordt gebruikt om uw ervaring op onze websites en de aanbiedingen die we u doen op onze websites, te personaliseren en te verbeteren, zoals hierboven beschreven.

Indien er andere doeleinden zijn voor de inzameling van uw informatie dan deze die hierboven werden geïdentificeerd, zullen we deze doeleinden meedelen vóór of op het tijdstip waarop de informatie wordt verzameld of vooraleer uw persoonlijke informatie wordt gebruikt voor een niet eerder geïdentificeerd doel.

We zullen uw persoonlijke informatie slechts zo lang bijhouden als nodig voor de vervulling van de hierboven beschreven doeleinden of zoals vereist door de wet.

Direct marketing

Hoewel het verkopen van persoonlijke informatie aan niet-verbonden derden niet tot onze activiteiten behoort, kunnen we mogelijks van tijd tot tijd uw informatie delen met verwerkers die namens ons handelen, evenals met onze verbonden vennootschappen, met inbegrip van onze moedervennootschap en andere AB InBev merken, of met zakenpartners zoals derden waarmee we gezamenlijke promoties of programma’s voeren en die u meer wensen te vertellen over hun merken.

Indien u op enig tijdstip beslist om geen commerciële of promotionele informatie meer te ontvangen met betrekking tot onze eigen producten of diensten van onze verbonden vennootschappen of onze zakenpartners waarmee we gezamenlijke promoties of programma’s voeren, gelieve dan gebruik te maken van de opt-out procedure die is voorzien in elke promotionele boodschap die u van ons ontvangt.

Gelieve op te merken dat indien u verkiest om geen promotionele boodschappen van ons meer te ontvangen, we u steeds informatie zullen blijven sturen die verband houdt met elke account die u mogelijks bij ons hebt, of met de zakelijke relatie die u mogelijks met ons hebt, zoals een verzoek dat u hebt gedaan voor of over onze goederen en diensten (zoals transactionele boodschappen over sweepstakes waaraan u mogelijks hebt deelgenomen).

Persoonsgegevens delen en persoonsgegevens overdragen naar andere rechtsgebieden

Gelieve op te merken dat in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan verwerkers, verbonden vennootschappen of derden waarmee we gezamenlijke promoties of programma’s voeren, die buiten de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd in landen die een onvoldoende niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden. U aanvaardt hierbij de overdracht van uw persoonsgegevens in dergelijke gevallen.

Gelieve op te merken dat onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens, we ook uw persoonsgegevens zullen delen indien we van menig zijn dat we hiertoe zijn gehouden om alle wetten, reglementen, beslissingen van rechtbanken, of een wettelijk of overheidsverzoek na te leven. In het weinig waarschijnlijke geval dat alle of een deel van onze activiteiten door een derde wordt overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar van de vennootschap. Zonder enige verplichting daartoe te aanvaarden, behouden we ons eveneens het recht voor om alle informatie te verzamelen en te delen die we nodig achten om een onderzoek te voeren of actie te ondernemen in verband met vermoedelijke fraude, illegale activiteiten, mogelijk letsel aan personen of schade aan zaken, teneinde onszelf of één of meer van onze gebruikers of hun rechtsopvolgers te beschermen, of zoals anderszins vereist of toegelaten door de wet. 

Gelieve er ten slotte rekening mee te houden dat bepaalde delen van onze websites interactief van aard kunnen zijn, en u kunnen toelaten om informatie te plaatsen die andere gebruikers kunnen zien. Gelieve deze delen van de websites niet te gebruiken indien u niet wenst dat informatie publiekelijk kan worden gezien.

Websites van derden

Op bepaalde delen van onze websites kunnen we links voorzien naar websites van derden. Deze Privacy Policy is echter enkel van toepassing op de websites waarop deze is gepubliceerd, en beschrijft geen gegevensverzamelingspraktijken op andere websites, met inbegrip van deze waarnaar of waarvan wordt gelinkt vanaf de desbetreffende websites. Deze links worden voor uw gemak geleverd; gelieve u er echter bewust van te zijn dat wij de derden of hun websites niet controleren, en dat deze derden een verschillende Privacy Policy zullen hebben. U dient de privacy policy’s van alle websites zorgvuldig te lezen alvorens u hen persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

Uw rechten

U kunt op elk ogenblik uw recht uitoefenen om toegang te hebben tot enige persoonsgegevens met betrekking tot uzelf, deze recht te zetten en, desgevallend, deze te verwijderen, in naleving van de toepasselijke wet met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, door het sturen van een verzoekformulier met een kopie van uw identiteitskaart, paspoort of ander identiteitsbewijs naar [email protected] of schriftelijk aan AB InBev.

U kunt zich eveneens op elk ogenblik, kosteloos en zonder enige verdere verklaring, uitschrijven van enige direct marketingcampagnes en verzoeken om niet langer enig promotiemateriaal zoals hierboven beschreven van ons te ontvangen. 

Veiligheid

Wij gebruiken maatregelen overeenkomstig gangbare industriële normen om de informatie te beveiligen die op deze websites wordt geleverd. Hoewel we ernaar streven om de veiligheid van uw persoonsgegevens te verzekeren bij het opslaan, gebruiken en delen van de informatie die u ons geeft, is geen enkele website honderd procent veilig, en dus moedigen we u aan om gepaste maatregelen te nemen om uzelf te beschermen, met inbegrip van, bijvoorbeeld, alle gebruikersnamen en paswoorden vertrouwelijk te houden.

Wettelijke minimumleeftijd voor het drinken van alcohol/ Kinderen op onze website

Deze websites zijn niet bedoeld voor of gericht op individuen die niet de wettelijke minimumleeftijd voor het drinken van alcohol hebben bereikt in hun land van woonplaats, met inbegrip van kinderen jonger dan 18. Wij verzamelen niet doelbewust informatie van dergelijke individuen. Ouders, indien u van mening bent dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft bezorgd, gelieve ons te willen contacteren op [email protected]

Datum van inwerkingtreding en wijzigingen

Deze policy werd gecreëerd op en is in werking sinds juni 2013. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik delen van deze policy te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen van de meest recente versie van deze policy, aangezien uw voortgezet gebruik van onze websites na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Niettegenstaande het voorgaande, zullen wij niet retroactief belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming. 

Vragen

Indien u, op enig ogenblik, verzoeken of vragen zou hebben met betrekking tot deze policy of indien u uw gegevens wenst aan te passen, gelieve ons te willen contacteren via het contactformulier op https://contactus.ab-inbev.com/nl of via de consumententelefoon +31(0)76 525 2424 (gratis).
 
Dank voor uw bezoek aan onze website
 

Anheuser-Busch InBev © 2018